Integritetspolicy

Vi på Uppsala Träningsstudio värnar alltid om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi på Uppsala Träningsstudio samlar in och hanterar dina personliga uppgifter. Den kommer också beskriva dina rättigheter mot oss och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss för frågor på info@uppsalatraningsstudio.se

Genom att använda våra tjänster accepterar du vår integritetspolicy och det sätt som vi behandlar dina personuppgifter. Du godkänner också att Uppsala Träningsstudio använder elektroniska kommunikationskanaler för att kontakta dig och skicka information till dig.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, såsom fakturering, kundportal och individanpassad träning, behöver vi samla in och behandla dina personuppgifter samt uppgifter om ditt hälsotillstånd. Vi hanterar alla uppgifter med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken typ av information samlar vi in?

Du kan direkt eller indirekt ge oss information om dig själv på olika sätt. Exempelvis när du blir medlem hos oss på Uppsala Träningsstudio, när du deltar i någon av våra workshops, kurser eller träningsdagar, när du skriver upp dig på vårt nyhetsbrev via vår hemsida, kontaktar oss eller när du på annat sätt bekräftar ett köp hos oss.

Exempel på uppgifter som vi samlar in:

§ Person- och kontaktuppgifter: Namn, födelsedatum, faktureringsadress, e-postadress, telefonnummer etc.

§ Betalinformation: Fakturainformation, kredit-och betalkortsdata.

§ Information om ditt hälsotillstånd: Information om skador och/eller sjukdomar som kan komma att påverka träningen hos oss, information om vikt, kroppsmått, kostvanor och annan hälsorelaterad information som anses vara relevant för tjänsten.

Informationen som du ger oss är nödvändig för att du ska kunna ingå i ett avtal med Uppsala Träningsstudio och för att vi ska kunna tillhandahålla dig våra tjänster.

Vad vi gör med din information

All data som samlas in används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Uppsala Träningsstudios tjänster samt din upplevelse hos oss.

Syftet med behandlingen av dina uppgifter:

§ Person-och kontaktuppgifter: För att kunna behandla och administrera ditt medlemskap, samt fakturera och tillhandahålla dig med den tjänst som du har begärt från oss.

§ Betalinformation: För att kunna fakturera- och ta betalt för de tjänster som du begär från oss.

§ Information om ditt hälsotillstånd: För att vi ska kunna säkerställa säker träning och se till att all tränings anpassas efter dig och dina förutsättningar.  

Delning av information till annan part

För att vi på Uppsala Träningsstudio ska kunna hantera ditt medlemskap och göra din upplevelse så bra som möjligt, kan vi komma att dela dina personuppgifter till annan part. Vi gör detta med största möjliga hänsyn till din integritet och vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att informationen hanteras på ett säkert sätt.

Vem delar vi informationen till?

Uppsala Träningsstudio kan komma att dela din information såsom namn, mailadress och adress till företag/underleverantörer som hjälper oss i vårt arbete. Dessa kan innefatta följande:

Nyhetsbrev: Vi kan komma att dela ditt namn och din mailadress till företag som hanterar vårt nyhetsbrev och dess utskick.

Fakturering och kassasystem: Vi använder oss av en extern tjänst för fakturering där vi lägger in dina personuppgifter såsom namn, adress, mailadress och telefonnummer. Din mailadress samt telefonnummer kan också komma att samlas in vid betalning med kreditkort i vårt kassasystem.

Revision: Dina uppgifter kan komma att delas till den revisionsbyrå vi använder då denna hanterar fakturor och andra uppgifter som kan finnas i vårt medlemssystem.

Medlemssystem: För att vi ska kunna hantera ditt medlemskap på ett bra och säkert sätt läggs dina uppgifter in i vårt medlemsregister och vårt medlemssystem, vilket hanteras av en underleverantör.

Vart vi behandlar dina uppgifter

Uppsala Träningsstudio strävar alltid efter att behandla din data inom EU. Uppsala Träningsstudio är beslutna om att skydda din data och vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert.

Hur länge vi sparar dina uppgifter

Vi sparar din data så länge som vi anser att det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera ditt medlemskap samt så länge som krävs för att vi ska kunna utföra våra åtaganden gentemot dig som kund.

Dina rättigheter som kund:

Rätten att få tillgång till din data/information: Du kan när som helst begära att få en kopia av de uppgifter som vi har om dig.

Rättelse av informationen: Du har rätt att korrigera felaktig information om dig själv.

Rätten att bli raderad/bortglömd: Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter i det fall att det inte längre är nödvändigt för oss på Uppsala Träningsstudio att ha den datan. Det kan dock finnas skyldigheter som gör att vi inte kan radera din data omedelbart exempelvis i syfte att fakturera eller avsluta något som har med medlemskapet att göra.  

 

Kontakta oss:

Uppsala Träningsstudio AB är registrerat hos bolagsverket med organisationsnummer 559010–7503 och är registrerade på Sjukhusvägen 12D, 75309, Uppsala. Du är alltid välkommen att kontakta oss på info@uppsalatraningsstudio.se om du har några frågor eller funderingar.